Khuyến Mãi

Tặng 150% tiền nạp dành cho tân thủ

※ Mã: LDVIP1※ Đối tượng: Toàn bộ thành viên SHBET※ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 26/02/2023 (GMT-4)※ Thời

Tặng 8% nạp giờ vàng từ 0h đến 6h hàng ngày

※ Mã: GIOVANG※ Đối tượng: Toàn bộ thành viên SHBET※ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 01/04/2023 (GMT+7)※

Đăng ký tài khoản tặng ngay 58,000 miễn phí

※ Mã: SH58K※ Đối tượng: Toàn bộ thành viên SHBET※ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 24/03/2023 (GMT-4)※